הישגים יפים של משרדנו לקראת סוף שנת 2021

שתפו:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

 

להלן סקירה קצרה של שני הישגים משפטיים יפים של משרדנו בשלהי שנת 2021, צרפנו גם את הכתבות שפורסמו בגינם בעיתונות.

מחסן שרתי מחשבים – דאטה סנטר – הוא "מבנה המשמש לאחסנה"

ביום 10.11.21 נפסק – וזאת לראשונה וכתקדים – על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב (עמ"נ 14215-12-20) כי מחסן שרתי מחשבים מהווה "מבנה המשמש אך ורק לאחסנה ולא מתבצעת בו פעילות עסקית", כהוראת צו הארנונה של עיריית הרצליה, ויש לסווג אותו כ"מחסנים".

בית המשפט בחן את העובדות ביחס לנכס נשוא ההליך – כגון תנאי האחסון הייעודיים הנדרשים לשרתי מחשבים – וקבע כי, למעשה, אין כל הבדל בין אחסנת מידע דיגיטלי לבין אחסנת מידע מודפס (כגון בקלסרי מסמכים) לשם גיבוי.

עוד נקבע כי הסיווג האמור הינו הסיווג הנכון של הנכס – גם אם הנכס הוא בבעלות חברה שכל עסקיה הם השכרת שטחים לאחסנת שרתים. זאת, מאחר ואין לקבוע את חיוב הארנונה לפי זהות המחזיק בנכס.

בהתאם לכך קיבל בית המשפט את הערעור על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה ופסק לטובת המערערת – החברה הנישומה.

את המערערת, גלובל דאטה סנטר בע"מ, ייצג משרדנו. לקריאת הכתבה על פסק הדין בעיתונות – לחץ כאן

המתקן היבשתי לקליטת הגז הטבעי – הפחתת דרישת היטלי פיתוח

ביום 14.10.21 נתן בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה תוקף של פסק דין להסכם פשרה, במסגרת עתירה מינהלית שהגישה חברת אנרג'יאן ישראל לימיטד נגד המועצה האזורית חוף הכרמל (עת"מ 46453-08-21).

בהתאם להסכם הפשרה, במקום סכום דרישת התשלום המקורית בגין היטלי סלילה ותיעול, בסך של למעלה מ–10 מיליון ₪, תשלם החברה למועצה האזורית סכום של כ- 600,000 ₪ בלבד (!).

יצוין כי החברה הנישומה טענה שדרישת התשלום בלתי-חוקית – כולה ולמצער חלקה – בין היתר מחמת שמדובר באדמה חקלאית (פטורה מהיטלים), כי לא קיים "רחוב גובל" ולא קיימת תשתית תיעול באזור הנכס, ומאחר שלא התקיים "אירוע מס" המטיל על החברה חבות בהיטלי פיתוח.

המועצה האזורית לא הגישה תשובה לטענות החברה, ובמקום זאת בחרה לחתום על הסכם פשרה – בסכום המהווה הפחתה דרמטית של דרישת היטלי הפיתוח.

את המערערת, גלובל דאטה סנטר בע"מ, ייצג משרדנו. ראה כתבה לגבי הפשרה בעיתונות​- לחץ כאן

דילוג לתוכן