הישגים יפים של משרדנו לקראת סוף שנת 2021

  להלן סקירה קצרה של שני הישגים משפטיים יפים של משרדנו בשלהי שנת 2021, צרפנו גם את הכתבות שפורסמו בגינם בעיתונות. מחסן שרתי מחשבים – דאטה סנטר – הוא "מבנה המשמש לאחסנה" ביום 10.11.21 נפסק – וזאת לראשונה וכתקדים – על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב (עמ"נ 14215-12-20) כי מחסן שרתי מחשבים מהווה […]