dnb logo משרד עורכי דין פלג כהן דויטש מתמחה במיסוי נדל”ן עם דגש על תחומי המיסוי המוניציפאלי, במהלך השנים רכש המשרד מוניטין וניסיון רב בתחומי מיסוי הנדל"ן - הפחתת חיובי ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח, חיובי מים ואגרות ביוב, היטל השבחה ותביעות יצוגיות בתחום המיסוי העירוני. קרא עוד >> bdoi logo

שירותי המשרד

בין לקוחותינו

כתבות אחרונות

 • מעשה בחיוב יזום שבוטל

  במסגרת הסמכויות המוענקות לרשות המקומית היא רשאית, לגבות מהאזרחים תשלומים שונים ומגוונים כגון ארנונה, היטלי השבחה, וכיו"ב. חיוב נוסף בעל השלכה כספית רחבה הוא היטלי הפיתוח הנדרשים מבעל מקרקעין (עבור שטח הקרקע והבנוי) לצורך מימון הנחת התשתיות העירוניות. היטלי הפיתוח נגבים בזמן  הנחת תשתית מוניציפלית או בטרם מתן היתר בנייה. חשוב לציין שההיטל משולם פעם אחת לכל נכס ותעריפיו מבטאים השתתפות בכל התשתיות העירוניות, הן הקיימות והן אלו שייבנו בעתיד. להמשיך לקרוא

 • האשפה שתעלה לנו ביוקר

  כידוע לכל בעל עסק ועסק, הפעילות העסקית כרוכה בהוצאות שונות ומגוונת וביניהן תשלום הארנונה,  אשר במקרים מסוימים עשוי להגיע לסכומי עתק. בתי המשפט קבעו כי תשלום זה מטיל על הרשות המקומית חובה להעניק שירותים מוניציפאליים הכוללים בין היתר, שירותי פינוי האשפה. להמשיך לקרוא

 • הצעת חוק חדשה בעניין עדכון תעריפי הארנונה מדי שנה

  הצעת חוק חדשה אשר הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ אורן חזן מבקשת לבצע שינוי בעל משמעות רבה בארנונה השנתית המשולמת על ידי כלל הציבור. ההצעה כוללת שני רכיבים מרכזיים: (1) שינוי נוסחת המדד על פיו מתעדכנת הארנונה באופן אוטומטי מדי שנה, כך שהיא לא תכלול יותר את העלאות השכר במגזר הציבורי; (2) שינוי במנגנון על פיו מעניק השלטון המרכזי אישור לרשויות מקומיות להעלות את תעריף הארנונה השנתי, כאשר הסמכות למתן האישור הסופי להעלאה חריגה בשיעור הארנונה תועבר משרי הפנים והאוצר אל ועדת הכספים של הכנסת.  נבקש כעת להתייחס בפירוט לשינויים אלו. להמשיך לקרוא

 • ארנונה, אשפה – ומה שבינהם

  כידוע, מדי שנה ושנה גובות הרשויות המקומיות מבעלי עסקים תשלומי ארנונה אשר עשויים להגיע במקרים מסוימים לסכומי עתק של מיליוני שקלים בשנה.

  הארנונה הינה מס וככזו היא אינה משולמת באופן ישיר עבור שירותים ספציפיים. ברם, הרשות המקומית מחויבת על פי דין להעניק לתושביה שירותים שונים שמממומנים באמצעות כספי הארנונה ובאמצעותן, ובין היתר גם שירותי פינוי האשפה. להמשיך לקרוא