חיוב אתרי בניה בארנונה

תופעת חיוב אתרי בניה בארנונה הולכת ונעשית שכיחה יותר ויותר. בעוד שבעבר, רבות מן הרשויות המקומיות ראו באתרי הבנייה כ"אדמת בניין" שאינה ברת חיוב בארנונה, בשנים האחרונות, רשויות מקומיות רבות, משיתות חיובי ארנונה בגין אתרי בניה (גם רשויות שלא נהגו כך בעבר). "המאמר נכתב על ידי עו"ד אלדד פרקש – שותף במשרדנו." בפרוייקטים גדולים, בהם […]