האם עיריית תל אביב-יפו העלתה שלא כדין את תעריף הארנונה לשטחי החניה בעיר?

שתפו:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

האם עיריית תל אביב-יפו העלתה שלא כדין את תעריף הארנונה לשטחי החניה בעיר, והאם תידרש לחזור לתעריף המופחת ולהשיב לנישומים סכומי עתק?

בשנת 2015 העלתה עיריית תל אביב-יפו, ללא קבלת אישור השרים, את התעריף הקבוע לשטחי חניות (לרכבים) ללא תשלום, וזאת בשיעור של 77-51%. לטענת עיריית תל אביב-יפו, התעריף שהיה קיים בצו היה תעריף לא חוקי, ועל כן, תיקונו לא הצריך את קבלת אישור השרים.

שלושה ימים לאחר הגדלת שיעורי הארנונה כאמור, הגיש משרדנו תביעה ייצוגית בדרישה לבטל את ההעלאה הבלתי חוקית ולהשיב את כל התשלומים שתגבה העיריה מכוח העלאה זו – סכום שהוערך בסך של כ-33 מיליון ש"ח לשנה!!

בד בבד עם הגשת התביעה הייצוגית כאמור, כן הוגשה עתירה מנהלית בעניין זה על-ידי משרדנו. במסגרת הדיון בעתירה המנהלית דחה בית-המשפט המחוזי בתל אביב-יפו את טענתנו, קיבל את עמדת עיריית תל אביב-יפו, ואימץ בפסק הדין עמדה בעלת השלכות מרחיקות לכת של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה שטחי החניה המשרתים נכס כלשהו יחוייבו תמיד לפי הסיווג בו מחוייב הנכס העיקרי.

המשמעות של פסק הדין היתה בטלות הסיווג לשטחי החניה בצו, וחיוב שטח החניה באותו התעריף בו מחויב הנכס העיקרי, דבר שהיה גורם להעלאה דרמטית של חיובי שטחי החניות בתל אביב-יפו. 

יתרה מזאת, היה קיים חשש כי בעקבות פסק הדין, רשויות נוספות ישנו באופן דומה את חיובי כלל השטחים שניתן לראותם כנלווים לנכס העיקרי, גם מקום בו קיים בצו סיווג ספציפי לשטחים אלה, לרבות, חניונים, מחסנים וכו'. 

לפיכך, הגיש משרדנו ערעור על פסק הדין של בית-המשפט המחוזי לבית-המשפט העליון, במסגרתו הוסברה ההשלכה הרוחבית החמורה של פסק הדין, וכן נטען על ידנו, בין היתר, כי התעריף שהיה קיים בצו הארנונה של עיריית תל אביב-יפו לשטחי החניה, הינו תעריף חוקי בהיותו מתאים להגדרת הסיווג "נכס אחר" בתקנות.

במסגרת הדיון שהתקיים בערעור, המליץ בית המשפט העליון לעיריית תל אביב-יפו ליתן הסכמתה לביטול פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי, ולחזור לחייב את שטחי החניונים בעיר על-פי התעריף המוזל שהיה קיים טרם התיקון והעלאת התעריפים בשנת 2015 שביצעה העירייה, וזאת בהתאם לעמדת משרדנו.

בשלב זה איננו ממליצים להגיש תביעת השבה מבלי לבחון היטב את מצב החיוב של כל נישום, ומהנימוקים שיפורטו להלן:

ראשית, בית המשפט העליון טרם נתן פסק דין המבטל את תיקון תעריפי החניה המוגדלים, ולפיכך, הגשת תביעה בשלב זה הינה מוקדמת.

שנית, משרדנו הגיש בשנת 2015 תביעה ייצוגית בנושא כנגד העיריה. ככל שבית המשפט העליון יורה על ביטול פסק הדין של בית-המשפט המחוזי (וביטול תעריפי החניות), העירייה תהיה מחויבת להשיב את הכספים מכוח התביעה הייצוגית, כך שאין כל טעם בפתיחת הליכים נוספים במסגרתם תצטרכו לשלם אגרת תביעה ושכר טרחת עורך דין, להופיע לדיוני הוכחות ולחקירות וכו' כאשר תוכלו לקבל את ההחזר במסגרת התביעה הייצוגית ומבלי לשאת בעלויות הללו.

שלישית, התיקון בצו הארנונה הנוגע לתעריפי החניה, ניתן בשנת 2015, ולפיכך, עם הגשת תביעה כיום, יהיה צורך להתמודד, בין היתר, עם הטענה שיש לדחות את התביעה מטעמי שיהוי. לעומת זאת, התביעה הייצוגית שהגיש משרדנו שלושה ימים לאחר התיקון הבלתי חוקי בצו הארנונה בעינה עומדת, וכל השבה במסגרתה תוחל באופן אחיד על כל מי שנפגע מהעלאת התעריף.

משרדנו עומד לרשותכם לבדיקת מצבו הפרטני של כל לקוח והאם יש דבר מה שכדאי לעשות בעניינו, וכן לכל שאלה או הבהרה אחרת בנושא.
בכל מקרה, עם סיום ההליך בבית המשפט העליון, נוציא הודעת עדכון מסודרת נוספת אודות המצב המשפטי ודרכי הפעולה האפשריות להפחתת ו/או השבת כספי ארנונה בגין שטחי חניות בתל אביב-יפו.

כתבו לנו

דילוג לתוכן