מנכ"ל לשכת המסחר והתעשייה חיפה מבקר במשרדנו

ביקורו של מנכ"ל הלשכה, רו"ח שמוליק וטנשטיין, ומנהל לשכת קשר לרשויות, ישעיהו פטוקה במשרד עוה"ד פלג, כהן, דויטש החברים בלשכה. בפגישה השתתפו עו"ד אסף גורה, שותף ומנהל סניף חיפה ועו"ד אורי דויטש, שותף מייסד. להמשך קריאה לחץ כאן