יום עיון בשיתוף התאחדות התעשיינים 2013

בנוסף לארגון ימי עיון וכנסים ללקוחותינו, עורך משרדנו גם כנסים בשיתוף עם ארגונים ממגזרים שונים בכלכלה הישראלית.  מגזר אשר מתמודד עם נטל מיסוי העירוני גבוה הוא מגזר התעשיינים אשר מפעליהם יושבים על שטחים נרחבים ומלבד עלויות הארנונה צורכים כמות גדולה מים ומשלמים אגרות מים וביוב בהתאם, בסכומים גבוהים.

במסגרת הכנס שנערך בתאריך 11.7.13 בבית התאחדות התעשיינים בתל אביב, נהנו המוזמנים מתחום התעשייה מארוחת בוקר עשירה ולאחריה הרצאות בנושא המיסוי העירוני: הרצאה בנושא היטלי השבחה מאת עו"ד אלדד פרקש, הרצאה בנושא ארנונה מאת עו"ד ליאור הנדין והרצאה בנושא קנסות מים ואיכות הסביבה מאת עו"ד תמי הירשנברגר.

 

 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013
 • כנס בשיתוף עם התאחדות התעשיינים 11.7.2013