הכנס השנתי 2012

מדי שנה עורך משרדנו כנס שנתי אליו מוזמנים כלל לקוחות המשרד.

הכנס משלב בין הרצאות מקצועיות בתחום התמחותינו לבין הרצאות ופעילויות מתחומים שונים ומגוונים.