" משרד עורכי הדין פלג, כהן, דויטש מטפל בצורה מסורה ומקצועית בחיובי הארנונה, האגרות וההיטלים בגין פרויקטים אשר חברת ישראל קנדה יוזמת ובגין נכסי הנדל"ן הנמצאים בבעלותה. "

להמשך קריאת ההמלצה לחץ כאן