"חברת אמות השקעות בע"מ עוסקת בהשכרה, ניהול ואחזקה של נדל"ן מניב בישראל אשר נמצאים בבעלותה.

בנושא חיובי ארנונה והיטלים של החברה מטפל בין היתר משרד פלג, כהן, דויטש עו"ד.

לאורך השנים הביא המשרד להפחתות משמעותיות של החיובים בהיקפים מהותיים…"

להמשך קריאת ההמלצה לחץ כאן