רשימת עורכי הדין הבולטים בתחומם בישראל לשנת 2019

שמחים להודיע כי עו"ד רונית פלג שותפה במשרדינו, נבחרה לרשימת 50 עורכי הדין הבולטים בתחומם בישראל לשנת 2019

להמשך קריאה …https://www.colegot.co.il/