האשפה שתעלה לנו ביוקר

האשפה שתעלה לנו ביוקר

מאת עו"ד ארז ליבנה

 

כידוע לכל בעל עסק ועסק, הפעילות העסקית כרוכה בהוצאות שונות ומגוונות וביניהן תשלום הארנונה,  אשר במקרים מסוימים עשוי להגיע לסכומי עתק. בתי המשפט קבעו כי תשלום זה מטיל על הרשות המקומית חובה להעניק שירותים מוניציפאליים הכוללים בין היתר שירותי פינוי האשפה.

במשך שנים רבות הרשויות המקומיות פעלו כך ונתנו את שירותי פינוי האשפה לבעלי העסקים באופן מלא,, עבור כל כמות האשפה. התנהלות זו עלתה בקנה אחד עם העובדה שבעלי עסקים משלמים ארנונה הגבוהה מפי-3 לעומת הארנונה הקבועה לבתי מגורים.

מצב זה השתנה ברבות השנים. כפי שפירטנו במאמרי מערכת קודמים, בשנים האחרונות החל כרסום משמעותי בהיקף שירותי פינוי האשפה שניתנים לבעלי עסקים. כרסום זה הוביל לכך שבמקרה הטוב הרשויות המקומיות צמצמו את כמות הפינוי הניתנת לבעלי העסקים ובמקרה הרע ביטלו שירות זה באופן מלא, כך שכל עלויות פינוי האשפה חלו על בעלי העסקים.

כך חדשות לבקרים התגלעו מחלוקות בין בעלי העסקים לרשויות המקומיות במסגרתם בתי המשפט נדרשו להכריע האם חלה על הרשות המקומית חובה שבדין לתת שירותי פינוי אשפה מלאים ללא עלות נוספת, מעבר לתשלומי הארנונה [כך למשל, בעניינן עיריית חיפה (עת"מ 29255-03-13)  נצרת עילית (בר"מ 4091/15) באר יעקב (עת"מ 31264-10-14)  זכרון יעקב (עת"מ 29934-04-16), קרית גת ועוד].

בעקבות מחלוקות אלו ולבקשת בית המשפט העליון בבג"ץ חולון (1756/10) נדרש משרד הפנים לנסח אמות מידה שמטרתן להסדיר את תהליך פינוי האשפה מבעלי עסקים תוך קביעת כמויות אשפה בסיסיות אותן הרשות תפנה ללא תשלום כחלק מסל השירותים הבסיסי, הממומן מכספי הארנונה.

בשנת 2018 משרד הפנים פרסם נוהל המאפשר לרשויות המקומיות לקבוע, עבור עצמן, מהי כמות האשפה הבסיסית שתפונה ללא עלות ומה כמות האשפה החריגה שפינוייה יהיה כרוך בתשלום אגרה נוספת. לפיכך, מה שהיה הוא לא מה שיהיה והרשויות מוסמכות (בחסות משרד הפנים) לצמצם את היקף שירותי פינוי האשפה שינתנו ללא עלות נוספת.

אין להתפלא על כך שהרשויות המקומיות "ניצלו" זכות זו והחל משנת 2019 אנו עדים לכך שעוד ועוד חוקי עזר עירוניים חדשים ועדכניים לפינוי אשפה מותקנים ומשנים את המצב המשפטי הקיים. כך למשל, בחודש ינואר 2019, פרסמה עיריית חיפה חוק עזר עירוני חדש הקובע הסדר פינוי אשפה חדש, ב"רוח" הנחיות משרד הפנים וקובע בין היתר:

  • העירייה תפנה ללא עלות את כמות האשפה הבסיסית בעוד שעבור פינוי הכמות החריגה בעלי העסקים ישלמו אגרה נוספת, בהתאם להיקף הפינוי.
  • במסגרת נוסחה זו קבעה עיריית חיפה כי כמות האשפה הבסיסית לעובד לחודש היא 8.48 ק"ג לחודש (שהם 380 גרם לעובד ליום עבודה מתוך 22 ימי עבודה).
  • הוראות בעניין מחזור האשפה, כאשר הפרתן תוביל להקטנת כמות האשפה הבסיסית ב-90%.
  • בנוסף, חוק העזר מאפשר לבעלי עסקים להגיש בקשה חריגה להגדלת נפח כמות האשפה הבסיסית שאינה חייבת בתשלום.

אלו דוגמאות בודדות משלל סעיפי חוק העזר העירוני החדש של עיריית חיפה, אשר עשוי לשנות (לטוב או לרע) את המצב המשפטי והעלויות החלות על בעלי נכסים, במסגרת פינוי האשפה.

אנו צופים שבתקופה הקרובה, עוד ועוד רשויות מקומיות יצטרפו למשפחת הרשויות המקומיות הבוחרות להתקין חוקי עזר חדשים, שמטרתם להגדיל את ההכנסות משירותי פינוי האשפה.

בשל השינוי במצב המשפטי והעלויות הכרוכות בכך, אנו ממליצים לכל בעל עסק ועסק לבחון היטב את היקף שירותי פינוי האשפה אותו הוא מקבל מהרשויות המקומיות, והאם היקף הפינוי מבוצע כדין, בהתאם לחוקי העזר העירוניים. יצוין שבמקרים רבים, ניתן יהיה להגדיל את היקף שירותי פינוי האשפה הניתנים ללא עלות ולכן אין לקבל את תשלומי האגרות והוראות הרשות המקומית בעניין זה, כגזירה משמיים.

 

           האמור בעדכון אינו מהווה עצה לפעולה כזו או אחרת. אין להיזקק לאמור בעדכון מבלי לקבל עצה מקצועית.