פס"ד המשמעותיים בתחום הנדל"ן ב-2016

במהלך שנת 2016, בית המשפט העליון הכריע במספר סוגיות חשובות, בין בשאר, בתיקים אותם ניהל משרדנו. להכרעות בית המשפט בסוגיות אלו השפעות רחבות על נישומים ממגזרים שונים, אשר עשויים להשפיע בעתיד על מחלוקות בין הרשויות לנישומים. להלן לינק לכתבה שפורסמה בעיתון גלובס בתאריך 26/12/16 ופירטה את 10 פסקי הדין החשובים שנתנו בשנת 2016 בתחום הנדל"ן, ביניהם גם שניים של משרדנו:

בר"מ 2970/15 קופת-חולים מכבי נגד עיריית גבעתיים

בר"מ 3539/11 משרד הרווחה נ' מנהל הארנונה של הרצליה

לקריאת הכתבה הקש כאן