איכות הסביבה

בעבר, כל נושא הפיקוח על טיב השפכים היה מצוי באחריות המשרד לאיכות הסביבה ו/או תאגיד אזורי לאיכות סביבה ו/או מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית. זו האחרונה היתה מקדישה ברשיון העסק פרק נכבד לנושא השפכים, הטיפול המקדים הנדרש להם בעסק וטיב החומרים שמותר כי יימצאו בשפכי הביוב, כמו גם ריכוז אותם חומרים.

לאור השינוי הארצי, אשר בעיקרו מרוכז תחום המים והביוב בידי רשות המים כגוף על ובידי התאגידים כגופים מקומיים, עברה האחריות לפיקוח על טיב השפכים לרשות המים ולתאגידים. לכאורה בסמכות התאגידים לפקח על טיב השפכים ולהציע פתרונות במקרה של שפכים חריגים ואסורים, כפי שהוגדרו בחוקים חדשים. בפועל, התאגידים בוחרים לבצע בדיקות מדגמיות ולחייב בקנסות של עשרות אלפי שקלים עד מליוני שקלים, מבלי לסייע במתן פתרונות אמיתיים לטווח ארוך ובייעוץ הנדסי, כפי שהיה מצופה.

נכסים רבים, מפעלי תעשייה, קניונים, בתי חולים, בתי אבות ונכסים אחרים, חשופים בעת האחרונה לדרישות כספיות שונות מטעם תאגידי המים והביוב. אין המדובר בדרישות לתשלומים בגין צריכות המים והביוב כי אם למימון בדיקות מעבדה שונות ולתשלום קנסות בגין טיב השפכים. קנסות שיש אפשרות להשיתם מספר פעמים בשנה, על כל צריכת המים במפעל בתקופה שקדמה לבדיקה, עד לתקופה של ששה חודשים.

בחודשים האחרונים בעלי נכסים רבים מוצאים עצמם חשופים לתשלומים ניכרים, כאשר יש להתמודד עם תשלומים אלו במישור המשפטי, ובמידת הצורך גם במישור ההנדסי. את החיובים יש לבחון לאורם של כללי המשפט המינהלי בכלל והמשפט המוניציפאלי המקומי בפרט.

הבדיקה המשפטית נעשית אל מול תהליכי הבידוק, הממצאים ואופן ההתנהלות בראי הידע הרב שנצבר בעבודה יומיומית מול תאגידי המים. הקנסות אינם גזירה משמים אך יש לטפל בהם מיד עם הגיעם ואף במועד קבלת הודעה על ממצאי בדיקות המעבדה, עוד בטרם הושת חיוב כספי משמעותי.

במידה ונתקלתם בהודעת התאגיד על בדיקה צפויה של תקינות השפכים בנכסיכם, מחלקת איכות הסביבה של משרדנו תשמח לסייע לכם.