אגרות מים וביוב

חיובים של אגרת מים ושל אגרת ביוב מהווים נטל כלכלי קבוע על כל נישום, ובמיוחד נישומים הצורכים כמויות גדולות של מים, כגון מפעלי תעשיה, בתי מלון, מרכזי קניות, בתי אבות, בתי חולים וצרכני מים גדולים אחרים.

באופן מסורתי אגרת ביוב עוקבת אחר אגרת מים, היות ואגרת ביוב נקבעת על יסוד כמות המים הנצרכת. במקרים המתאימים והודות לטיפול נכון, ניתן להפחית את כמות המים לפיה תחושב אגרת ביוב, לעומת הכמות לפיה תחושב אגרת מים, בהתאם לאופי השימוש במים בנכס ולמכסות שנקבעו בדין.

בשנים האחרונות עבר משק המים והביוב מהפך דרמטי, כתוצאה מהעברת האחריות לספק מים ושירותי ביוב, ועמה גם העברת הסמכות לגבות אגרת מים ואגרת ביוב, מהרשויות המקומיות לידי תאגידים עירוניים ואזוריים שהן הקימו בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001.

עד לסוף שנת 2010 גבו התאגידים את אותם חיובים של אגרת ביוב ואגרת מים שגבו הרשויות המקומיות שהקימו אותם, כמו גם אותם היטלי ביוב ואגרות הנחת צנרת מים. החל משנה זו נכנסו לתוקף שורה של כללים ותעריפים חדשים שקבעה הרשות הממשלתית למים ולביוב עבור התאגידים השונים, שאמורים לשקף את כיסוי העלויות הכוללות באספקת שירותי מים וביוב. בתוך כך מקופל שינוי דרמטי נוסף, והוא כי בעבר שולמו בנפרד אגרת מים ואגרת ביוב עבור הצריכה, והיטלים בנפרד עבור התשתיות ושדרוגן. אולם בהתאם להסדר החדש תעריפי אגרת מים ואגרת ביוב משקפים גם את ההשקעות של התאגידים בהנחת תשתיות, תחזוקה ושדרוג. יחד עם זאת הותר לתאגידים להמשיך ולגבות את ההיטלים עד לסוף שנת 2011 ותקופה זו הוארכה עד לסוף שנת 2012.

הרפורמה במשק המים והביוב כללה שינויים משמעותיים גם באופן החישוב של אגרת ביוב במקרים שבהם ניתן להכיר בהפחתת כמות המים הנצרכת לעומת כמות המים שאינה זורמת לביוב, כגון במפעלי תעשיה, בתי מלון, בתי חולים וכן הלאה. כמו במקרים רבים אחרים, הרפורמה אינה נקייה מחבלי לידה, קשיים ומחלוקות, שלא אחת הגיעו גם לבית המשפט.

הבדיקה של חוקיות או סבירות חיובי אגרות המים ואגרות הביוב מבוססת על נתונים מתוך חשבונות המים, אופי הפעילות של הלקוח, מאגרי מידע רשמיים והוראות דין ופסיקה שונות. משרדנו עורך בדיקות כאלה בשיתוף פעולה עם מומחים בתחומים הרלבנטיים בפיקוח עורכי הדין במשרד. המשרד עתר לבג"צ מספר פעמים בקשר לחיובי מים וביוב של לקוחותיו.

לאורך השנים צבר משרד עורכי הדין פלג, כהן, דויטש ניסיון רב בבדיקה וטיפול באגרות מים ואגרות ביוב ובהפחתה של אגרות כאלה, עבור מפעלי תעשיה גדולים, גופים ממשלתיים, בתי מלון וצרכני מים גדולים נוספים. הודות לטיפולנו זכו לקוחות המשרד לחסכונות כספיים משמעותיים בחיובי אגרת מים ואגרת ביוב, לרבות מקרים של חסכון עתידי בעקבות קביעת תעריפים מופחתים, איתור כשלים במנגנון קביעת החיוב, שינויים במחיר הקצאות מים או בהכרה בכמויות מים פטורות מאגרת ביוב, בשל השימוש בנכס.