אגרות בניה והיטלי פיתוח

אגרות בניה והיטלי פיתוח מהווים נטל כבד על חברות בניה, גופים עסקיים וחברות רבות המבקשות היתרים לבניה חדשה או להרחבה של השטחים הבנויים בנכס.

אגרות בניה מוטלות מכוח תקנות התכנון והבניה ותעריפיהן קבועים בכל רחבי הארץ. לעומת זאת, היטלי פיתוח מוטלים מכוח חוקי העזר העירוניים, בתנאים ובתעריפים המשתנים ממקום למקום.

היטלי פיתוח משקפים את החלק היחסי של בעל הנכס בכיסוי הוצאות הרשות המקומית בגין מערכות הדרכים, הביוב, המים והתיעול העירוניות, בתנאי שמתקיימת זיקה בין אלה ובין הנכס, ובתנאי שאכן הרשות המקומית היא זו שנשאה בהוצאות בגין אותן תשתיות המשרתות את הנכס. בעקבות הרפורמה במשק המים והביוב, היטלי פיתוח בגין מערכת הביוב וצנרת המים אינם מוטלים עוד על ידי הרשויות המקומית שכן הסמכויות הקשורות בכך הועברו לידי התאגידים העירוניים למים וביוב, הגובים גם את אגרות הביוב והמים.

היטלי פיתוח אינם משקפים את העלות של התשתית הקונקרטית הגובלת ומשרתת את הנכס, אלא את החלק היחסי בתשתית הרלבנטית בתחום העירוני כולו, על יסוד תחשיב שאמור להיות מהימן ועדכני ולשקף את המחיר ליחידת שטח הנדרש לכיסוי הוצאות הרשות המקומית, מבלי להעשיר את קופתה מעבר לכך.

בשנים האחרונות ניתן לראות מאמצים ניכרים מצד רשויות מקומיות להעמיק את הגביה ובכלל זאת להטיל על בעלי נכסים לשלם אגרות בניה והיטלי פיתוח בגין נכסים ותיקים גם כשלא ביקשו להוסיף להם בניה, זאת כאשר אין בידי הרשות ראיות לתשלומים היסטוריים של היטלי פיתוח או אגרות בניה. במקרים כאלה נדרשת לעתים מערכה מורכבת הדורשת בדיקה זהירה של מסמכים ישנים ושימוש מושכל בראיות שלעתים קשה למצוא ובהלכות המשפטיות המתייחסות לארועים שהתרחשו בעבר, והשלכתם על היטלי פיתוח הנדרשים בהווה.

משרד עורכי הדין פלג, כהן, דויטש הינו המשרד המוביל בארץ בהתמודדות עם חיובים של היטלי פיתוח ושל אגרות בניה, ולזכותו הישגים רבים בהפחתה של היטלי פיתוח ושל אגרות בניה, הן במקרים של בניה חדשה, ובמיוחד במקרים של חיובי היטלי פיתוח מנכסים ותיקים שנדרשים לשלם סכומי עתק בגין עבודות היסטוריות.

הבדיקה של חיובי היטלי הפיתוח ואגרות הבניה מבוססת על בחינה מעמיקה של החיוב, על רקע חוקי העזר שבתוקף בתחומה של הרשות המקומית, וחוקי העזר ההיסטוריים שקדמו להם, לרבות התחשיבים הכלכליים שמכוחם נקבעו התעריפים, היתרי בניה ישנים, והנתונים הכמותיים לפיהם מחושבים היטלי פיתוח.

במהלך השנים הצטבר במשרד מידע רב על כלל הרשויות המקומיות בארץ, שמאפשר בדיקה יסודית של חיובי היטלי הפיתוח ואגרות הבניה, תוך יישום הפרקטיקה הנהוגה בכל רשות, וההתפתחויות בהוראות הדין והפסיקה הרלבנטיות. המשרד מחזיק בתחשיבי חוקי העזר שהם אבני היסוד לבחינת חוקיותם של חיובים האגרות וההיטלים.

בין לקוחות המשרד נמנים חברות הבניה המובילות בישראל וביניהם: אפריקה ישראל, גינדי החזקות, מנרב, נווה שוסטר, אחים עופר, א. דורי, אזורים, נוה גד, י.ח דמרי ועוד רבים אחרים.

משרד עורכי הדין פלג, כהן, דויטש מציע ללקוחותיו בדיקות כלכליות ואיתור מידע שעשוי להפחית את החיוב, לדחותו או לבטלו.