מאמרים

 • האשפה שתעלה לנו ביוקר

  כידוע לכל בעל עסק ועסק, הפעילות העסקית כרוכה בהוצאות שונות ומגוונת וביניהן תשלום הארנונה,  אשר במקרים מסוימים עשוי להגיע לסכומי עתק. בתי המשפט קבעו כי תשלום זה מטיל על הרשות המקומית חובה להעניק שירותים מוניציפאליים הכוללים בין היתר, שירותי פינוי האשפה. להמשיך לקרוא

 • הצעת חוק חדשה בעניין עדכון תעריפי הארנונה מדי שנה

  הצעת חוק חדשה אשר הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ אורן חזן מבקשת לבצע שינוי בעל משמעות רבה בארנונה השנתית המשולמת על ידי כלל הציבור. ההצעה כוללת שני רכיבים מרכזיים: (1) שינוי נוסחת המדד על פיו מתעדכנת הארנונה באופן אוטומטי מדי שנה, כך שהיא לא תכלול יותר את העלאות השכר במגזר הציבורי; (2) שינוי במנגנון על פיו מעניק השלטון המרכזי אישור לרשויות מקומיות להעלות את תעריף הארנונה השנתי, כאשר הסמכות למתן האישור הסופי להעלאה חריגה בשיעור הארנונה תועבר משרי הפנים והאוצר אל ועדת הכספים של הכנסת.  נבקש כעת להתייחס בפירוט לשינויים אלו. להמשיך לקרוא

 • ארנונה, אשפה – ומה שבינהם

  כידוע, מדי שנה ושנה גובות הרשויות המקומיות מבעלי עסקים תשלומי ארנונה אשר עשויים להגיע במקרים מסוימים לסכומי עתק של מיליוני שקלים בשנה.

  הארנונה הינה מס וככזו היא אינה משולמת באופן ישיר עבור שירותים ספציפיים. ברם, הרשות המקומית מחויבת על פי דין להעניק לתושביה שירותים שונים שמממומנים באמצעות כספי הארנונה ובאמצעותן, ובין היתר גם שירותי פינוי האשפה. להמשיך לקרוא

 • מבצע הפחתת חובות עבר בארנונה, למגורים ושלא למגורים – עד 50% הנחה בתשלום חובות!

  הרינו לעדכן כי על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017, יוכלו רשויות מקומיות להעניק הנחה של עד 50% לבעלי חוב ארנונה, למגורים ושלא למגורים, ולהסדיר את חובם לרשות המקומית.

  נכון להיום, הצטרפו כבר 63 רשויות, ביניהן: ירושלים, גבעתיים, בת ים, בני ברק, אור יהודה, בית שמש, לוד, נתניה, קרית ביאליק, קרית טבעון ואילת. להמשיך לקרוא

 • פס"ד המשמעותיים בתחום הנדל"ן ב-2016

  במהלך שנת 2016, בית המשפט העליון הכריע במספר סוגיות חשובות, בין בשאר, בתיקים אותם ניהל משרדנו. להכרעות בית המשפט בסוגיות אלו השפעות רחבות על נישומים ממגזרים שונים, אשר עשויים להשפיע בעתיד על מחלוקות בין הרשויות לנישומים. להלן לינק לכתבה שפורסמה בעיתון גלובס בתאריך 26/12/16.

  לקריאת הכתבה הקש כאן. להמשיך לקרוא

 • משרדי קופות החולים ימשיכו לקבל הנחה בארנונה

  לקריאת הכתבה הקש כאן

 • הרפורמה שתעלה את מחירי הדירות ותפגע בבניה הירוקה

  לקריאת הכתבה הקש כאן

 • לא ניתן לתקוף הסכמים בלתי חוקיים שנחתמו עם הרשויות המקומיות בחלוף תקופת ההתיישנות

  בית המשפט העליון קבע כי על אף שמדובר במקרה מובהק שבו הרשות כרתה הסכם בלתי חוקי ופעלה כלשונו "בסתירה לעקרונות יסוד במשפט הציבורי", הרי שבמקרה זה יש לדחות את תביעת היזם מאחר ועילת התביעה המבקשת להצהיר על בטלות הסכם שנכרת בשנת 2006, התיישנה בהתאם להוראות חוק ההתיישנות. להמשיך לקרוא

 • האם ניתן לגבות היטלי השבחה בגין "תכנית מתאר ארצית מפורטת"?

  היטלי השבחה מוטלים במקרה של עליית שווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה, או התרת שימוש חורג. האם תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת ומכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, היא בגדר "תכנית מפורטת" לעניין חיוב היטל השבחה? וועדת הערר מחוז דרום קבעה כי יש לראות בתכנית מתאר ארצית מפורטת כתכנית מפורטת בגינה זכאיות הוועדות המקומיות לחייב בהיטל השבחה.
  להמשיך לקרוא

 • לא ניתן לנקוט בהליכי גבייה פאסיביים לגביית חוב במידה והרשות השתהתה בגבייתו לאורך השנים

  הצדק אינו חד סתרי. כשם שהוא עשיו לחסום טענה של האזרח, כך הוא עשוי לחסום גם טענה של הרשות" (השופט זמיר, 1995).
  בפסק דין חשוב של בית המשפט העליון אשר ניתן לפני ימים אחדים נקבע כי רשות מקומית לא יכולה לנקוט בהליכי גבייה פאסיביים מחמת שיהוי. להמשיך לקרוא